REVIZIJA UČINKA U JAVNOM SEKTORU Ibrahim Okanović

ISBN:

Published: 2012

Hardcover

272 pages


Description

REVIZIJA UČINKA U JAVNOM SEKTORU  by  Ibrahim Okanović

REVIZIJA UČINKA U JAVNOM SEKTORU by Ibrahim Okanović
2012 | Hardcover | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, ZIP | 272 pages | ISBN: | 4.60 Mb

„Koristeći najnovije spoznaje iz teorije i prakse nekih zemalja koje su već odavno uvele reviziju učinka, kao i osobna iskustva autora, koji su bili direktni sudionici u projektu uvođenja revizije učinka u BiH, te su aktivno sudjelovali u realizacijiMore„Koristeći najnovije spoznaje iz teorije i prakse nekih zemalja koje su već odavno uvele reviziju učinka, kao i osobna iskustva autora, koji su bili direktni sudionici u projektu uvođenja revizije učinka u BiH, te su aktivno sudjelovali u realizaciji prve revizije učinka u BiH, ova knjiga obrađuje vrlo aktualnu tematiku i njenu empirijsku primjenu u revizorskoj profesiji.Knjiga je podijeljena na sedam poglavlja kroz koja nas autori znalački i postepeno uvode u pomenutu problematiku.

U tekstu se na sveobuhvatan i sistematičan način obrađuju temeljne postavke revizije učinka u javnom sektoru, dajući cjelovitu sliku o razvoju samog koncepta i njegovoj primjeni u poslovnoj praksi državnih institucija. Teorijska znanja, upotpunjena praksom, cjelovito i kompetentno ističu važnost i koristi od uvođenja revizije učinka, kao sredstva za vrednovanje uspješnosti javnog sektora i stvaranja mogućnosti da sveukupna javnost ima uvid i kontrolu u trošenje javnog novca.Ova knjiga ima za cilj proširenje znanja o reviziji učinka i njenim teorijskim i metodološkim pristupima provođenja.

Obrazlažući ciljeve i principe na kojima se zasniva, autori ističu da revizija učinka svoj fokus usmjerava na ekonomičnost, efikasnost i efektivnost poslovanja („3E“) u državnim institucijama. Ona ispituje i procjenjuje ova tri pitanja, te na taj način doprinosi boljoj potrošnji javnih sredstava, boljim javnim uslugama i boljoj odgovornosti menadžmenta“.http://www.privrednastampa.biz/Defaul...Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "REVIZIJA UČINKA U JAVNOM SEKTORU":


cammiebento.com

©2008-2015 | DMCA | Contact us